7 listopada 2015 r. | Nr 46/2015 (229)

Odwojujmy rozrywkę    

 

Szanowni Państwo!

   Śmiech, to sprawa śmiertelnie poważna. Za opowiedzenie dowcipów, w czasach Stalinowskich, można było pójść do  więzienia. Kiedy reżym zelżał, pozwolono na odrobinę humoru, nie koniecznie już o kułakach i „zaplutych karłach reakcji”. Niedobitki polskiej inteligencji potrzebowały subtelniejszej rozrywki i wraz z telewizją zrodził się „Kabaret Starszych Panów”. Był to absolutny fenomen, między innymi dlatego, że nie miał konkurencji. Ten brak konkurencji zaowocował w sposób szczególny. Program oglądali zarówno ci, którzy potrafili docenić kunszt artystyczny, jak i ci, którzy nie wiele kumali, ale nie mieli wyboru.

   Teraz mamy do czynienia z sytuacją dokładnie odwrotną. Subtelny humor nie jest w stanie objawić się nigdzie poza Internetem. Mnogość kabaretów nie przekłada się w żaden sposób na ich jakość, czy choćby różnorodność. Wszystkie bez wyjątku traktują o wdziękach Maryni. Można by pomyśleć, że po czystkach komuny i post-komuny nie ma już odbiorców z dobrym gustem i poczuciem humoru. Ale to tak jakby zakładać, że rządy PO przekonały ludzi o konieczności niesprawiedliwości, poddawaniu się głupim nakazom i zakazom.

   I jeszcze jedno, nie zapominajmy co było główną bronią Platformy. Wyszydzanie polskości w każdym jej przejawie. Wyśmiewanie, to nie to samo, co śmiech, podobnie jednak, jak nóż jest niewinnym narzędziem, którego wszyscy używamy codziennie, ale w razie konieczności, może stać się bronią.

 

Pozdrawiam i do następnej soboty

 

Małgorzata Todd

 

Wysłuchaj felietonu w wersji audio 

Posłuchaj: Kuplety Starszych Panów 
                 Już czas na sen… dobranoc! 
Więcej - kliknij w obrazek obok, albo tutaj.
Kliknij tutaj, aby posłuchać wyjątkowych aranżacji utworów Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego w unikalnym wykonaniu Ewy Bem i Marka Blizińskiego

Ad. Wielkie sprzątanie 45/2015 (228)

Szanowna Pani Małgorzato

Chciałoby się rzec – NARESZCIE. Przed nami wielka praca, która (należy się spodziewać) będzie szła jak po grudzie, bo OJCZYZNA w ruinie, a dawni jej  „gospodarze” będą robić wszystko by zdyskredytować pracę obecnej ekipy rządowej. Dlatego (ma Pani rację) pierwsze  co należy zrobić to “przewietrzyć” media publiczne, by przestały robić Polakom wodę z mózgu. Widomym jest bowiem, że nie ważne jest to co robi rząd i jakie ma sukcesy, tylko w jaki sposób przedstawia się to w mediach. Wyczyszczenie mediów ze sprzedajnej ferajny to obecnie priorytetowa sprawa.

Serdecznie Panią pozdrawiam

Ewa Działa-Szczepańczyk 

Z Lucyną Dassuj - ekonomistką, doradcą w zakresie: oddłużenia, restrukturyzacji i upadłości konsumenckiej rozmawia Janusz Zagórski. Pani Lucyna prowadzi Fundację Moja Upadłość. Tematem rozmowy są zagadnienia związane z oddłużeniem konsumentów oraz przedsiębiorców w Polsce oraz procedura zgłaszania upadłości.
Więcej na http://www.mojaupadlosc.pl/

Lekcja pokera

odcinek 128

   – Kawę proszę – warknął Marcin na kelnera i wtedy dopiero uświadomił sobie w jak podłym jest nastroju. Życie pełne bywa niemiłych niespodzianek. Zdawało mu się, ba, był niemal pewny, że ta brzydula będzie szczęśliwa móc się z nim spotkać. A tu masz! Najwyraźniej zapomniała o spotkaniu i na dodatek nie raczy odbierać telefonów. Zaraz, gdzieś miał jej wizytówkę z domowym numerem.

   Zanim zdecydował się jej poszukać, spróbował ponownie wybrać numer komórki. Tym razem już po trzecim sygnale odebrała, ale zamiast się odezwać, po prostu wyłączyła aparat. Tego już za wiele! Wyłożył na blat kawiarnianego stolika zawartość portfela i systematycznie zaczął przeglądać wizytówki. Jest! Z numeru wynikało, że to prawdopodobnie Śródmieście, chociaż nazwa ulicy nic mu nie mówiła... Chociaż zaraz, czy to nie jest ta uliczka w bok od Mokotowskiej? Jeśli tak i jeśli Misiulę zastanie w domu, to może czas oczekiwania nie będzie taki długi.

   Już po drugim sygnale odezwał się męski głos. Wydał się Marcinowi znajomy, ale nie miał pewności, wolał się więc nie przedstawiać, tylko zapytał o Misiulę.

   – Nie wiem, gdzie jest ani kiedy wróci – odburknął tamten. No właśnie: kto? To przecież był Robcio!

 CDN

Pobierz odcinki powieści w plikach PDF. Już teraz można zamówić całość w formie e-booka za jedynie 20 zł wpłacając należność na konto Wydawnictwa TWINS (dane w stopce) oraz podając e-mail do wysyłki. 

---

REFORMA MONETARNA

RAPORT PRZYGOTOWANY NA ZAMÓWIENIE
RZĄDU ISLANDII

„Ze wszystkich sposobów organizowania bankowości, ten, z którym mamy obecnie do czynienia, jest najgorszy. ... Zmiana, jak sądzę, jest nieuchronna. Pozostaje tylko pytanie, czy zdołamy przebić się z tą myślą i wypracować coś lepszego, zanim kolejne pokolenie pogrąży się w przyszłym, jeszcze większym kryzysie. W wyniku obecnego kryzysu następne pokolenie obciążone zostanie spuścizną długu. Nie wolno nam pozostawić mu spuścizny także w postaci kruchego systemu finansowego.” 

Lord Mervyn King,
Prezes Banku Anglii w latach 2003-2013

Ten raport to lektura obowiązkowa dla wszystkich ciekawych tego, jak działa państwo, a zwłaszcza bankowość w systemie rezerwy cząstkowej. Polecamy go w pierwszym rzędzie osobom pełniącym lub aspirującym do funkcji państwowych, czy społecznych. Aby odpowiedzialnie rządzić, dyskutować o polityce i gospodarce, należy przede wszystkim zrozumieć mechanizm emisji i funkcje realizowane przez pieniądz.

L e k t u r a  o b o w i ą z k o w a: 

Raport w wersji polskiej  
Raport w wersji angielskiej  

Przeczytaj również: 
S.Hongbing - "Wojna o pieniądz" 

Wobec kolejnych wybuchających w Polsce skandali (kredyty denominowane w CHF, polisolokaty) nie możemy dłużej milczeć – powinniśmy rozważyć zakwestionowanie obecnych przywilejów systemowych, jakie nadaliśmy sektorowi bankowemu. Pieniądz i stosunki finansowe są umową społeczną, której celem powinna być zrównoważona realizacja celów wszystkich interesariuszy. 

Życie pokazuje, że sektor finansowy oderwał się od sensu i celu jego utworzenia, tzw. „jądra społecznej wartości” – służby człowiekowi i usprawniania obrotu w gospodarce. Banki wykorzystują nadane im przywileje (emisja pieniądza, zwolnienie akcjonariuszy z odpowiedzialności, prawo emisji akcji oraz gwarancje państwa) przeciwko nam. W tej chwili intytucje te nie są niczym innym, jak „systemem do prywatyzacji zysków, a uspołeczniania kosztów i ryzyk”. Sytuacja taka jest nieakceptowalna.

Islandzki Raport monetarny Frosta Sigurjónssona, z marca 2015 roku, sporządzony na zamówienie premiera tego kraju, ujawnia w sposób prosty nawet dla laika faktyczny obraz rzeczywistości monetarnej, której konsekwencje ponosi obecnie większość z nas.

Z konstytucji różnych krajów, także Polski, dowiadujemy się, że państwo ma monopol na kreację pieniądza, a bank centralny kontroluje podaż pieniądza oraz inflację. Podręczniki do ekonomii mówią nam, że banki tylko transferują środki pieniężne od oszczędzających do kredytobiorców. Jakże inaczej wygląda to jednak w praktyce... 

Niniejszy raport przedstawia problemy, jakie system rezerwy cząstkowej stworzył dla Islandii, ale ten obraz jest uniwersalny – dotyczy praktycznie wszystkich krajów powiązanych neoliberalnym wątkiem centralnej bankowości, zorganizowanej w sposób upiorny dla gospodarki, choć zyskowny dla globalnych rentierów.

To nie banki centralne tworzą dziś gros podaży pieniądza dla gospodarki, ale prywatne banki komercyjne, działające w systemie cząstkowej rezerwy. Rezerwa cząstkowa różni się tym od 100% rezerwy, że banki nie mają pokrycia na udzielane kredyty i tworzą pieniądz z niczego. W Islandii banki prywatne tworzą w ten sposób 91% pieniądza znajdującego się w obrocie i dość podobnie kształtuje się ta relacja w Polsce, gdzie prywatna podaż pieniądza depozytowego wynosi 86%.

Tą drogą banki prywatne przejmują zyski z tytułu seigniorage, czyli różnicy między wartością nominalną pieniądza, a kosztem jego wytworzenia. W przypadku pieniądza elektronicznego, koszt jego wytworzenia w systemie księgowym jest bliski zeru, a więc zysk z seigniorage jest praktycznie równy wartości prywatnej emisji kredytu.

Rozdzielenie polityki monetarnej od fiskalnej sprawia, że bank centralny ma niewielki wpływ na podaż pieniądza. Wady tego rozwiązania są widoczne zwłaszcza teraz – podczas deflacji i recesji gospodarczej w UE.

Bank centralny operuje stopami procentowymi, które mają zniechęcać lub zachęcać kredytobiorców do zaciągania nowych kredytów, ale mechanizm ten nie działa, tak jak opisują to podręczniki ekonomii. Z drugiej strony bank centralny (a więc my jako społeczeństwo) jest zakładnikiem dużych banków i musi zapewnić im płynność, gdy skutkiem wybryków spekulacyjnych wpadają one w tarapaty. Takich przywilejów w Polsce nie ma żaden przedsiębiorca.

Jak wynika z raportu islandzkiego, podaż pieniądza banków komercyjnych jest praktycznie nieograniczona, jeśli działają one unisono, czyli rosną w podobnym tempie. Banki komercyjne wykorzystują tę sytuację, pompując do gospodarki dużo więcej pieniądza, niż potrzeba. W Islandii w ciągu 14 lat podaż pieniądza wzrosła 19-krotnie! Co gorsza to banki decydują, gdzie popłyną strumienie pieniądza.

Skutkiem tej sytuacji jest „inflacja” aktywów. Banki komercyjne są niechętne wobec inwestycji w sferę realną (przedsiębiorstwa), ale za to preferują rynek nieruchomości (zawsze mogą przejąć mieszkanie) i aktywa spekulacyjne. Skutkiem nadmiernego finansowania rynku nieruchomości nastąpił w Europie znaczący wzrost cen mieszkań i istnieje 11 mln „pustostanów”.

Siłą rzeczy powiększa się w ten sposób pula stawek w światowym kasynie finansowym, dokąd trafia nadmiarowy pieniądz, nie znajdujący miejsca w realnej gospodarce, gdzie musiałby wywołać hiperinflację.

Raport Sigurjónssona cytuje renomowanych ekonomistów: Fishera i Friedmana, ale i najnowsze prace badaczy zajmujących się przyczynami niestabilności światowego systemu finansowego i sposobami jej usunięcia: Kotlikoffa, Kaya, Kobayakawę i Nakamurę, Benesa i Kumhofa (MFW), Dysona i Jacksona, Hubera i Robertsona. 

Wnioski z tych prac zmierzają w jednym kierunku: banki komercyjne należy pozbawić niekonstytucyjnej władzy tworzenia pieniądza. W Raporcie monetarnym znajdujemy szczegółową odpowiedź, jak to robić, krok po kroku, nie zaburzając funkcjonowania obecnego systemu bankowego. W efekcie zaproponowanej transformacji, rozłożonej na kilka lat, system finansowy Islandii uzyskałby stabilność nieporównywalną z dzisiejszą, gdyż kondycja finansowa banków komercyjnych przestałaby rzutować na system płatnościowy i podaż pieniądza w gospodarce. Podobne reformy należałoby wdrożyć także w Polsce i w innych krajach, o czym przekonują cytowani badacze monetarni, pochodzący z różnych rejonów świata. Pieniądz jest dobrem wspólnym, należącym do całego społeczeństwa. W krajach operujących własną walutą, takich jak Islandia czy Polska, kreacja pieniądza powinna powrócić do banków centralnych i być zakazana dla prywatnych banków komercyjnych.

Myślę, że po przeczytaniu Raportu monetarnego idea Suwerennego Pieniądza, jak zwany jest system proponowany dla Islandii, stanie się zupełnie oczywista, podobnie jak i sposób jej wdrożenia.

Fundacja Jesteśmy Zmianą, maj 2015
Stanisław Adamczyk
Krzysztof Lewandowski

---
---

Muzyka rockowa nie musi stać w sprzeczności do patriotyzmu, historii Narodu, szacunku do Bohaterów i pamięci o przelanej przez Nich krwi. Przykładem na to niech będzie zespół CONTRA MUNDUM , w tłumaczeniu: PRZECIW ŚWIATU. My stajemy „tylko“ i „aż“ PRZECIW ZAPOMNIENIU“ - artyści zespołu Contra Mundum.

Zobacz-wysłuchaj koncertu online  

Marinus van Reymerswaele, "Bankier z żoną", 1539 rok, Muzeum Prado, Madryt 

---

A P E L

AKT DZIEJOWEJ SPRAWIEDLIWOŚCI

 

Przez wiele lat „Gazeta Wyborcza” (inaczej: „Trybuna Ludu III RP”) była zasilana, tuczona pieniędzmi publicznymi, pieniędzy podatników, ponieważ rząd PO-PSL regularnie zlecał jej publikowanie reklam, komunikatów itp. tekstów, sowicie opłacanych ze wspólnej, państwowej kasy.

 

Nowy rząd nie powinien być rządem frajerów - mamy taką nadzieję, powinien natychmiast, pierwszego dnia swego funkcjonowania, skończyć z tym procederem. Oczekujemy, że W IMIĘ DZIEJOWEJ SPRAWIEDLIWOŚCI obecnie ogłoszenia i reklamy rządowe będą zamieszczane w „Gazecie Polskiej Codziennie”. Oczekujemy też wzmocnienia przez rząd portalu www.niezalezna.pl.

 

Jest oczywiste, że zaangażowanie obu środowisk przyczyniło się walnie do zwycięstwa PiS i koalicji w wyborach prezydenckich i parlamentarnych!

Jan Wawrzyńczyk

---

Pomoc prawników Fundacji Lex Nostra

przy pisaniu protestów wyborczych oraz
w przypadku represjonowania wolontariuszy RKW

Pamiętajmy, że protesty wyborcze muszą być prawidłowo napisane by odniosły skutek. Stowarzyszenie RKW ma ze strony Fundacji Lex Nostra zapewnioną obsługę prawną tych wniosków, pism i protestów, które związane są z wyborami 2015. Prawnicy Fundacji Lex Nostra także pomagają w przypadku represjonowania naszych działaczy!

Źródło: sopfalszowaniuwyborow.pl 
Fundacja Lex Nostra

---

PRZYSZŁOŚĆ RKW

Spotkanie wolontariuszy Ruchu Kontroli Wyborów

7 listopada 2015 r. (sobota) od godz. 11:00
Kośćiół Ojców Orionistów, Warszawa, ul. Lindleya 12 
około 400 m od Dworca Centralnego; zobacz lokalizację 
na mapie: https://goo.gl/maps/UUuLJgCy9Mw

Rozpoczniemy o godz. 11.00 Mszą Świętą za Ojczyznę, 
którą odprawi ks. Stanisław Małkowski.

Program spotkania:

Jerzy Targalski: "Między kontrolą, a poparciem władzy"
Rola i zadania stojące przed Stowarzyszeniem RKW w najbliższym czasie.

Maciej Lisowski (Lex Nostra),
Andrzej Zdun (Stowarzyszenie RKW Mazowsze): "Protesty wyborcze"  
Doświadczenia wspólnej pracy prawników fundacji Lex Nostra i Stowarzyszenia RKW w skutecznym składaniu protestów wyborczych.

Marcin Dybowski: "Czy pozbawiono wyborców większości konstytucyjnej?"
Próba rekonstrukcji wydarzeń z fałszowania wyborów parlamentarnych 2015.

Jadwiga Chmielowska: "Rola obserwatorów zagranicznych w ograniczeniu fałszerstw wyborczych"

DYSKUSJA: Propozycje i pomysły dalszych działań Stowarzyszenia RKW.
Głosy i propozycje koordynatorów z terenu całej Polski.

Miło nam poinformować, że znaleźliśmy sponsora, który doceniając Państwa wkład w walkę o uczciwość wyborów oraz widząc ogrom wykonanej pracy postanowił wesprzeć tych, którzy potrzebować będą refundacji kosztów podróży do Warszawy (zwrotu ceny biletów PKP lub autobusowych).  Prosimy o kontakt telefoniczny w tej sprawie na numer 502 225 232  lub pocztą elektroniczną na adres:  biuro@stopfalszowaniuwyborow.pl 

*   *   *   *   *

Przypominamy, że w dniach 20-22 listopada 
zaplanowaliśmy trzydniowy wyjazd do Kazimierza Dolnego
(ogłoszony  we wpisie z dnia 4 lipca 2015 r.) poświęcony na
szkolenie z zakresu tworzenia mediów lokalnych i dziennikarstwa obywatelskiego. Szczegóły na stronie:

http://www.stopfalszowaniuwyborow.pl/2015/07/szkolenie-dziennikarzy-obywatelskich.html

Stowarzyszenie RKW

Ruch Kontroli Wyborów - Ruch Kontroli Władzy
www.stopfalszowaniuwyborow.pl 

Z a p r  a s z a m y !

---

Zjazd powyborczy RKW

22. listopada 2015 r. w Warszawie
Parafia św. St. Kostki – Dom Pielgrzyma „Amicus”, sala na I piętrze
ul. Kard. S.Hozjusza 2, Żoliborz [metro Pl.Wilsona]

Program:
10.00 – Msza święta w kościele parafialnym św. St. Kostki
11.30 – 16.00 – Zjazd Ruchu Kontroli Wyborów
W programie podsumowanie działalności RKW w roku 2015 
i dyskusja o przyszłości.

Zaprasza Ewa Stankiewicz - Solidarni 2010

źródło: www.ruchkontroliwyborow.pl
kontakt: sekretariat@ruchkontroliwyborow.pl

---
---

ul. Dymińska 6a/146, 01-519 Warszawa
konto: 50 1020 5558 1111 1115 9930 0019
kontakt: mtodd@mtodd.pl
sklep.mtodd.pl

strona autorska M.Todd - zobacz tutaj

Internetowy Kabaret M.Todd - zobacz tutaj

profil M.Todd na Facebook - zobacz tutaj

kanał filmowy M.Todd na YouTube - zobacz tutaj

archiwum biuletynu - zobacz tutaj

zamów prenumeratę newslettera - kliknij tutaj